Modlitwa wieczorna rolnika

olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Krakowie