Józefa z Trukolaskich Ledóchowska

ok. 1829
olej, płótno, 70 x 63 cm

ostatni właściciel: Edward Szeliga-Natanson, Warszawa

zaginiony 1939-1945