Portret Antoniego Brodowskiego
(kopia autoportretu A. Brodowskiego)

olej, płótno, 53 x 43 cm

ostatni właściciel: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Warszawa
zdeponowany w Muzeum Miasta Lublina

zaginiony 1939-1945

le>