Koronacja Najświętszej Marii Panny

1623-1624
olej na płótnie i drewnie

ołtarz główny katedry w Pelplinie