Fortuna

 1754                       olej, p³ótno                        Muzeum Narodowe w Warszawie