Cud św. Jana Kantego

ok. 1765

Muzeum Narodowe w Warszawie