Portret pani z pieskiem (Pani Loewenstein)

1931
olej, p³ótno, 75 x 66 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie