Dorobek
(Rodzina artysty) 

1905
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Krakowie