Portret rodziny Prozorów

1789
olej, płótno, 182 x 144 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie