Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim

1797
olej, płótno, 104 x 118,5 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie